SAMOUCZEK i DODATKI

SAMOUCZEK

20 filmowych lekcji dokładnie demonstrujących zasady obsługi i wykorzystania możliwości programu Garden Composer DVD. To płyta CD, a na niej ponad 100 minut filmu przedstawiającego dokładnie, krok po kroku, poszczególne funkcje, opcje i możliwości programu. Kolejne lekcje, obejmujące określone tematy, pokazują możliwości programu w danej dziedzinie. Wszystko odbywa się na konkretnych przykładach. Na ekranie widać kolejno wykonywane czynności, a głos narratora komentuje i wyjaśnia wszystko co jest aktualnie demonstrowane.
Obsługa samouczka jest bardzo prosta, wystarczy wskazać wybraną lekcję j już na ekranie pojawia się stosowny film. Dzięki samouczkowi można najłatwiej i najszybciej poznać program, by potem najlepiej go wykorzystać!

Samouczek dostępny jest tylko w naszym sklepie internetowym w wersji do pobrania, bądź na tradycyjnej płycie CD.

 

BIBLIOTEKI OBIEKTÓW

    
    

Garden Composer DVD począwszy od wersji 3.3 ma możliwość wczytywania dodatkowych obiektów gotowych do użycia w projektach ogrodów. W tej chwili dostępne są biblioteki z budynkami, altanami, placami zabaw itp. Biblioteki te są dostępne w naszym sklepie internetowym pod adresem www.avalon24.pl.