PLAN OGRODU

Projektant ogrodów (Plan) jest graficznym edytorem specjalnie napisanym do projektowania planów ogrodów i parków. Edytor używa realistycznych obrazów roślin, by ogólny plan był jak najbardziej zgodny z rzeczywistością.

Główne cechy Projektanta ogrodów:

 • Wstawianie / usuwanie / zaznaczanie obiektów;
 • Automatyczne ?przykrywanie? i łączenie obiektów;
 • Skalowanie, obracanie i odbicia lustrzane obiektów;
 • Zapisywanie, wczytywanie i drukowanie planu ogrodu;
 • Precyzyjne zwiększanie zmniejszanie skali;
 • Linie pomocnicze oraz linijki;
 • Przyciąganie do linii pomocniczych i wyrównywanie obiektów;
 • Podgląd ogrodu w dowolnym miesiącu roku;
 • Podgląd ogrodu w dzień lub w nocy z użyciem zaprojektowanego oświetlenia;
 • Podgląd ogrodu za kilka czy kilkanaście lat;
 • ’Spacer’ po zaprojektowanym ogrodzie przy użyciu myszki;
 • Łatwe modyfikacje ukształtowania terenu;
 • Możliwość włączenia obrazu stereoskopowego;
 • Eksport planu do formatu 3DS, HTML, AVI;
 • Kalkulacja projektu;
 • W skład edytora planu wchodzi też moduł Ukształtowanie terenu pozwalający definiować i modyfikować ukształtowanie terenu ogrodu.

Jedną z istotnych cech programu jest możliwość planowania na wczytanych szkicach bądź rysunkach wykonawczych.