KONTAKT

Wydawcą oraz producentem polskiej wersji programu jest firma Laboratorium Komputerowe AVALON.

Adresy mailowe:
Sprawy ogólne: biuro@lka­valon.com
Odbiorcy hurtowi i sklepy: hurt@lka­valon.com
Kontakt z mediami: biuro@lka­valon.com

Adres pocztowy
LK Avalon
Świlcza 145 c
36-072 Świlcza

Kontakt telefoniczny
Telefon: 17 856 9912
Tel./Faks: 17 856 0998